Klantenreactie

Hans is een echte Sales Goeroe. Heb een Sales Training van Hans gehad en geleerd met structuur en achteraf voor de hand liggende tips het meeste uit een sales gesprek te halen. Helemaal Top Hans. Nogmaals dank !!
Jan-Willem Vertogen (Sales Manager at Aramex BV)

Persoonlijke coaching.

Soms kan er sprake zijn van:

- gebrek aan (zelf)vertrouwen,
- gebrek aan motivatie, of
- zingeving,
- problemen met rouwverwerking of
- werkdruk.

Het komt wel eens voor dat mensen:

- even niet goed in hun vel zitten,
- tegen een plafond aanlopen,
- overmatige stress ervaren,
- zichzelf even kwijt zijn, of
- zichzelf op een af andere manier niet volledig kunnen ontplooien.

In deze gevallen is persoonlijke- of groepcoaching van Hans Bik zinvol en effectief. Voor groot resultaat, think Bik.

De werkwijze die Hans hanteert is geïnspireerddoor een combinatie van de methoden die Milton Erickson gebruikte en de energieke benadering van Anthony Robbins.
Twee totaal verschillende therapeuten met een enorm succes in het helpen van mensen om het beste uit zichzelf te halen. De overeenkomst die beiden hebben is het gebruik van NLP. (door gebruik van taal nieuw inzicht verschaffen en nieuw gedrag realiseren.)

De procedure is heel simpel. We starten met een intakegesprek, waarbij in kaart wordt gebracht wat er speelt en wat de doelstellingen zijn. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld met een indicatie van het aantal sessies van anderhalf uur, dat nodig is om het gewenste resultaat te behalen. Daarna wordt gestart met de gesprekken die, afhankelijk van de situatie, periodiek (eens per 2, 3 of 4 weken) zullen plaatsvinden. Aan het einde doen we een evaluatie. Het traject wordt opgevolgd door een na-controle of gesprek na aan aantal (3,6 of 9) maanden.

Het doel van deze manier van coaching is om de gecoachte aan te zetten tot verandering. Dit gebeurt door een directe dialoog met het onderbewuste te realiseren. De ingezette veranderingen die daaruit voortvloeien leiden tot grotere werkvreugde, betere persoonlijke en zakelijke resultaten en een grotere kwaliteit van leven.

Voor meer informatie, of om uit te vinden of dit bij jouw bedrijf/werknemers past, adviseren wij een vrijblijvend orientatiegesprek. Je kan ons bereiken op 040-7876354. Of stuur even een mailtje naar


In een aantal gevallen richten wij ons specifiek op competentiegericht coachen.
En soms combineren we beide. Competenties (verder) ontwikkelen op persoonlijk en organisatieniveau.

Sitemap - Bik Communicatie - Act positive, think Bik.