Blended learning.

Wat het is.
Meestal vindt vaardigheidsontwikkeling op het gebied van communicatie plaats door groepstraining. Het individuele rendement van een dergelijke groepstraining is niet altijd optimaal. De tijd en veiligheid om persoonlijke leerdoelen echt te ontwikkelen zijn bijna nooit aanwezig.

Bik Communicatie heeft een samenwerkingsverband met TrainingsMoment, waarbij een nieuwe vorm van trainen kan worden ingezet. De door deze partner aangeboden materialen en hulpmiddelen gebruiken we om persoonlijke trainingssessies te verzorgen gericht op een concrete gesprekssituatie.

Wij trainen leidinggevenden individueel in het voeren van verschillende gesprekssoorten. Daarbij kan je denken aan een verzuimgesprek of slechtnieuws gesprek.

Iedere medewerker kan dan ook met TrainingsMoment die gesprekssoort trainen die op dat moment voor hem of haar het meest relevant is. Daarbij zorgt TrainingsMoment voor maximale aandacht, maximale veiligheid en een maximaal rendement. Trainen met TrainingsMoment is dus echt trainen op maat!

Hoe het werkt.
De persoonlijke trainingssessie wordt door de cursist voorbereid met behulp van enkele A4tjes tekst en verschillende filmpjes. De cursist vindt dit materiaal door met een verstrekte code in te loggen op de website onder de link ‘cursistenpagina’. De cursist neemt het voorbereidingsmateriaal door dat hoort bij de betreffende gesprekssoort. De voorbereidingstijd voor de cursist verschilt per gesprekssoort maar ligt meestal tussen de 30 en 60 minuten.

Op de betreffende dag en tijdstip meldt de cursist zich op de aangegeven trainingslocatie. Dit is bijna altijd een gespreksruimte bij de organisatie zelf. Tijdens de trainingssessie wordt de cursist door ons begeleid. De nadruk ligt op leren door doen. Wij geven tips en feedback die altijd aansluiten op het competentieniveau van de cursist. In zeer korte tijd worden leerpunten zichtbaar en oefenen cursisten hun belangrijkste gespreksvaardigheden.

Door het persoonlijke en intensieve karakter van de individuele leersessie bereiken cursisten een maximale trainingsopbrengst in een veilige leeromgeving.

De onderwerpen.
De onderwerpen of trainingsmomenten die wij aanbieden liggen allemaal op het terrein van de werkgerelateerde communicatie. Communicatie tussen leidinggevende en medewerker. U moet hierbij denken aan gesprekssoorten als een slecht-nieuwsgesprek of een sollicitatiegesprek. Hieronder vindt u voor leidinggevenden alle gesprekssoorten die u kunt trainen bij TrainingsMoment.


  Gesprekssoorten voor leidinggevenden

 • Slecht-nieuws gesprek (het vertellen van slecht nieuws aan een medewerker)
 • Signalerings-/ preventiegesprek (in het kader van voorkomen arbeidsverzuim)
 • Sollicitatiegesprek (het voeren van een gesprek met een sollicitant)
 • Functioneringsgesprek (het bespreken van het functioneren van de medewerker en de ondersteuning hierbij door de leidinggevende)
 • Feedbackgesprek (een medewerker bewust maken van zijn/haar gedrag)
 • Beoordelingsgesprek (een formeel oordeel uitspreken over de arbeidsprestatie van de medewerker)
 • Discipline-/correctiegesprek (bij het niet nakomen van afspraken en ongewenst gedrag)
 • Loopbaangesprek (een gesprek met een medewerker over loopbaanwensen en –perspectieven)
 • Exitgesprek (leren van vertrekkende medewerkers)
 • Opvang en nazorg gesprek (bij een agressie-incident)
 • Verzuimgesprek (telefonische verlofaanvraag/ contactgesprek/ frequent verzuim gesprek

Meer informatie?

Sitemap - Bik Communicatie - Act positive, think Bik.